mynewspapers.net

Typer av kvadratur Oscillator

Typer av kvadratur Oscillator


En kvadratur oscillator, används i olika telekommunikation kretsar, producerar ren sinusvåg signaler på två utgångar, varav en har en 90 graders fasförskjutning i förhållande till den andra. Enkla op-amp mönster fungerar bra men har begränsat frekvensområde. Paketerade kvadratur oscillatorer erbjuder en billig, kompakt design.

Kvadratur Oscillator

Den enklaste kvadratur oscillatorn behöver bara två op-förstärkare. Den producerar tre 90 graders fas SKIFT, två som du kan använda som huvudresultaten. Andra utdata, kallas cosinus utdata, släpar efter den första produktionen av 90 grader.

Bubba Oscillator

Bubba oscillator design använder 4 op-förstärkare. Medan mer komplexa än kvadratur oscillatorn har den bättre frekvens stabilitet och lägre distorsion. Varje op-amp scenen skiftar fas av 45 grader, så genom med varje annan utgång, har du två sinustoner 90 grader isär.

Paketerade Oscillator

Du kan köpa kvadratur oscillatorer förpackas som en enda IC. Det enda-IC tillvägagångssättet är billigare och säkrare än en oscillator som byggs från diskret delar.