mynewspapers.net

Toastmaster ägg spis instruktioner

Toastmaster ägg spis instruktioner


Toastmaster ägg spis är en personlig apparat som gör att du kan producera perfekt kokta ägg på ett automatiskt tidsinställda system, ta bort gissningsleken från ägg förberedelse. Kokande vatten finns inom stängda enheten, minimera risken för olyckor från spridningseffekter. Även om du har förlorat den ursprungliga bruksanvisningen som medföljde din ägg spis, kan du fortsätta använda ägg spis utan problem.

Instruktioner

• Vrid strömbrytaren till "O" position på ägg spis. Ta den mindre änden av locket och lyft upp. Ta tag i handtaget och ta bort ägg innehavaren.

• Häll mängden vatten i skålen på botten av ägg spis med mätglaset (detta finns på sidan av mätglaset som följde med din ägg spis). Sätt in äggen i ägg spis, stora änden uppåt. Placera det nedre segmentet av mätglaset ovanpå varje ägg. Tryck ned tills varje ägg är genomborrad.

• Stäng locket och sätt ägg spis i väggen. Välj "I" (kokande) alternativet.

• Ta bort äggen efter ägg spis summern ljud.