mynewspapers.net

Tecken & symptom på herpes hos katter

Tecken & symptom på herpes hos katter


Feline herpes är väsentligt annorlunda än herpesvirus som drabbar människor. I katt orsakas herpes av ett virus som kallas felint rhinotrakeit viruset. Katter som har kontrakterat feline herpes kan fortsätta för att leva lycklig, frisk och full liv.

Ansvarsfrihet

Ett vanligt symptom på feline herpes är ansvarsfrihet från ögonen eller näsan.

Andningsorganen

Den felint rhinotrakeit viruset kan orsaka flera andningsproblem, inklusive övre luftvägssjukdomar, olika övre luftvägsinfektioner och lunginflammation.

Aptit

Katter, speciellt kattungar, som lider av feline herpes kan förlora deras aptit.

Effekter på graviditet

Havande kvinnliga katter som blir smittade eller tidigare var infekterade med felint Herpesvirus kan få missfall sina kattungar. Kattungar födda till en smittad mor kan födas med feline herpes.

Ytterligare symtom

Ytterligare tecken på feline herpes inkluderar sår i tungan eller munnen, depression, feber, konjunktivit (rosa öga), korneal sår, nysningar, anorexi och uttorkning.