mynewspapers.net

Symtomen vid exponering för ammoniak i katt-urin

Symtomen vid exponering för ammoniak i katt-urin


Hållande katt i hemmet ger underhållning och livet till ditt hushåll. Tyvärr innebär det också katt-urin i ditt hushåll. Frekventa skräp låda underhåll samt städning krävs för att minimera din exponering för katt-urin. Om katt-urin i ditt hushåll blir utom kontroll, kan det uppstå negativa biverkningar på grund av den ammoniak som den innehåller.

Andningsproblem

Ammoniak i katt-urin orsakar skador i andningsorganen när andades in regelbundet. Gas som ammoniak är frätande till näsa, luftvägar och lungor. Exponering för katt-urin kan utlösa astmaattacker, laryngit, bronkit och pollenallergi. Andra problem från att andas in katt-urin är hosta, slem, pipande andning och förlust av luktsinnet.

Ögonproblem

Exponering för katt-urin orsakar en brännande känsla i ögonen. Ögonen får vatten, sting och även bli röd och irriterad. Långvarig exponering för höga nivåer av ammoniak i katt-urin kan även orsaka tillfällig blindhet och permanenta ögonskador.

Hudirritation

Hudirritation uppstår med långsiktig exponering för katt-urin. Huden kan även smittas om katt-urin går in i ett öppet sår eller om huden är i kontakt med katt-urin på en regelbunden basis. Hudkontakt med katt-urin kan orsaka brännskador.