mynewspapers.net

SWOT-analys för ett nytt dagis

SWOT-analys för ett nytt dagis


En SWOT-analys är verktyg för att undersöka de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan användas på ett nyöppnat dagvård i närheten. Det kan användas för att göra din hand en bättre och effektivare affärer.

Starka sidor

Styrka är de saker som de gör bra och kan räknas som positiva för verksamheten. Detta kan vara utbildad personal, moderna faciliteter eller finansiell stabilitet. Detta bör sammanställas i en lätt refererade lista.

Svagheter

Som namnet antyder, finns det aspekter som dagvård centrum behöver förbättras på. Detta kan vara en personal med lite utbildning, låg kundlista eller föråldrade anläggningar.

Möjligheter

Möjligheter är det på dagen vården som har potential att bli starka sidor inom en snar framtid. Detta kan vara ett område med en stadig tillväxt i antalet barn eller en plötslig tillväxt i grant pengar för dagvård.

Hot

Avsnittet hot är aspekter som kan leda till en nedgång i verksamheten eller en förlust av effektivitet. För en dagvård, detta kan vara en gemenskap som just förlorat en stor arbetsgivare och ingen har råd med dagvård.

Analys

När SWOT som utvecklats, du måste sitta ner och analysera data och besluta hur man bäst att använda din styrka, hur du kan förbättra dina svagheter, hur du drar nytta av möjligheter och hur man undviker hot.