mynewspapers.net

SWOT-analys av turism

SWOT-analys av turism


En SWOT är en förkortning för en Företagsanalys som används för att bedöma styrkor och svagheter i ett företag, samt möjligheter och hot på marknaden. En SWOT-analys av turismen kan användas av en stor organisation för att bedöma sin turism relaterade företag.

Starka sidor

Styrkan hos ett företag är dess nyttiga funktioner. Styrkan i ett turism företag kan vara saker som ett internationellt nätverk av partners eller ett erkänt varumärke i branschen.

Svagheter

Ett företags svagheter är dess negativa drag. Detta kan innefatta begränsad internationell erfarenhet eller avsaknaden av en konkurrenskraftig marknadsföringskampanj för ett turism företag.

Möjligheter

Möjligheter är eventuella externa situationer som kan utnyttjas till förmån för ett företag. För ett turism företag, en möjlighet kan erbjuder semester till ett nyöppnat upp område eller inriktning ett nytt marknadssegment som pensionerade baby boomers.

Hot

Hoten är externa möjligheter som hotar ett företag. Inom turismen kan en lågkonjunktur vara ett stort hot mot ett företag.