mynewspapers.net

Svart & Decker Alligator grenkap instruktioner

Svart & Decker Alligator grenkap instruktioner


Black och Decker Alligator grenkap kombinerar en traditionell grenkap och en motorsåg. Verktyget erbjuder en liten motorsåg bälte omfattas av två vakter som användaren kan manipulera med handtag. Alligator grenkap tillåter en användare att förstå loggar eller filialer att skäras med grenkap-liknande vakterna, men det ger mycket mer skärande makt än en traditionell grenkap.

Instruktioner

• Sätt på skyddsglasögon och handskar. Alligator grenkap fungerar som en motorsåg, så sågspån kommer att flyga i ögonen utan skyddsglasögon.

• Anslut förlängningssladden till en utomhus. Anslut sedan, verktyget till förlängningssladden.

• Välj grenar att skära. Alligator grenkap kan klippa någon gren upp till 4 inches tjock.

• Tryck ner båda utlösare på insidan av handtagen till aktivera bladet. Verktyget startar inte om inte du trycker ner båda utlösare på samma gång. När du trycker på triggers, dra handtagen isär för att öppna jaws eller vakter, av grenkap.

• Lägre käftarna runt objekten som ska klippas, precis som med traditionella saxen eller grensaxar. Dra handtagen tillsammans för att utöva påtryckningar från motorsågen på trä. När snittet är klar, stängs vakterna. Släpp triggers för stänga av verktyget.