mynewspapers.net

Strategier för att hjälpa barn med matematik missuppfattningarEleverna börja lära sig aritmetik i tidig ålder i de flesta utbildningsprogram. Elementära lärare utveckla grunden för studerandes förmåga att förstå dessa begrepp, men repetitiva motion övningar kan lära dåliga vanor och kanske oavsiktligt förmedla enkla missuppfattningar om ämnet. Studenter har att så småningom bryta sig ur dessa feltolkad idéer om matematik.

Multiplikation

På grund av begreppet frasen "multiplikation" anta vissa elever att multiplikation problem alltid resulterar i en större produkt. När en bråkdel eller decimal mindre än 1 multipliceras med ett positivt heltal, minskade dock det positiva heltalen. För att hjälpa eleverna att bryta denna missuppfattning om multiplikation, förklara att de bör tänka på att multiplicera ett bråk med ett heltal genom att använda "av" istället för "tider." Till exempel, säger problemet (1/4 x 20) som "en fjärdedel av tjugo" kontra "en - fjärde gånger tjugo." Förstärka att detta endast gäller fraktioner mindre än 1.

Placera värdet av decimaler

Eleverna har ibland missuppfattningen att plats värdet av en aritmetisk problem är absolut, eller att siffrorna alltid justeras vertikalt och jämnt börjar från höger. Detta begrepp kommer från traditionella, vertikalt staplade tillägg problemet, där studenten lärs generellt att justera plats värdet av varje siffra och lägga till vertikalt. När studenten först stöter på ett problem som (100 + 22,4), kan hans första instinkt dock att följa samma mönster. Han kan bara släppa decimalkommat (för en felaktig summa 32,4) eller ignorera den. Använd en tallinjen för att visa skillnaden mellan heltal och decimalvärden. För övningar, har barnen placera decimaltecknet och en noll efter ett heltal (96,0); Detta kommer att förstärka syftet med decimalen och ge en visualisering av värdet som plats. Förklara att decimalkommat för hela tal är förstås som tanke och bara användbart som en studie stöd.

Negativa tal

Vissa elever kanske tror att negativa tal är alltid bara subtraktioner av summa, eftersom begreppet en negativ variabel inte kan påvisas genom att lägga till fem negativa äpplen med tio positiva äpplen, till exempel. Använda tallinjen tillsammans med en konkret visualisering till stöd din förklaring. Till exempel rita en linje nummer på den svarta tavlan, angränsande till en bild av en lång bild på en pool eller en byggnad med flera våningar. Använda enkla heltal, markera höjden över marken som de positiva heltal på linjen och djup under marken (antingen i vattnet eller i källargolv) som de negativa heltal. Utveckla problem som en dykare som klättrar på stegen innan hoppa i poolen eller en portier ridning hissen upp och ner genom olika golv. Detta kommer att hjälpa barnen förstå att negativa heltal är en symbolisk representation av ett värde i en ekvation.

Fraktioner

Många studenter får först tror att bråk är liknande till heltal, på att högre siffror betyda ett större värde. Sådana studenter kanske inte förstår relationen som säger att 3/4 är större än 3/16. Att hjälpa barn att skingra missuppfattningarna, använda en klassisk matematik chalkboard visuell. Rita en pizza på styrelsen och be eleverna hur många pizzor är på bordet. Använd en måttstock för att rita raka linjer genom centrum av cirkeln, dela in den i flera lika stora delar. Be eleverna hur många skivor är i en pizza, innan påminna dem om att det finns endast en pizza i styrelsen: skivor är bara delar av hela pizzan. Skriva en hel del (8/8) i styrelsen. Radera flera av skivor och har eleverna bestämma de resterande delarna av hela.