mynewspapers.net

Ställa in en Science Fair affisch projektstyrelsen

Ställa in en Science Fair affisch projektstyrelsen


En science fair projekt presentation styrelse speglar en elevs kreativitet och hans forskning och organisationsförmåga. Studenter kan vara bundna av stränga riktlinjer från läraren eller får lite av frihet i utformningen. Överväga dessa tips innan du börjar ditt projekt. Presentation styrelsen bör vara välorganiserade, informativ och visuellt tilltalande. Använda bilder för att skapa en iögonfallande visning. Sammanfatta projektrapporten och använda datorutskrifter för att hålla ordning på dina uppgifter.

Instruktioner

• Sammanfatta dina projekt forskning papper för styrelsens presentation. Skriva manus av introduktion, hypotes, förfarande och slutsats. De material du använt, data du förvärvat, resultaten av alla experiment du utfört och eventuella praktiska tillämpningar av ditt projekt.

• Skriv varje sammandrag avsnitt med hjälp av ett ordbehandlingsprogram. Markera ett teckensnitt för titeln på varje avsnitt som är större än texten. Skriv ut sammanfattningar och ta bort eventuella tomma papper. Skriv och skriv ut titeln på projektet med ett ganska stort teckensnitt.

• Samla fotografier du tog. Om det är relevant, använda dem för att skapa en tidslinje av projektet. Annars Använd bilder som visar förfarandet, material som används och resultaten av dina experiment eller projekt. Om dina bilder är digital, skriva ut dem och trimma överflödigt papper.

• Använd lim att montera styrelsens presentation. Titeln bör gå i topp centrum för panelen centrum. Sammanfattad delar av din research paper ska gå i ordning, i vänster och höger panelerna i styrelsen. Till exempel placera introduktion, hypotes och förteckning över material sektioner på den vänstra panelen, sedan placera förfarande, slutsats och praktiska tillämpningar sektioner till höger. Tidslinjen eller bilder bör placeras på panelen centrum tillsammans med några perifera text, till exempel avsnitten data och resultat.

• Låt limmet torka. Om du har överlägsen konstnärliga förmågor och skrivsätt, dekorera styrelsens presentation och märka foton med färgade markörer. Annars lämna styrelsen som det är och använder ordbehandlingsprogrammet skriva ut etiketter för bilder. Skär dem ut och limma dem till styrelsen nära motsvarande bilder.