mynewspapers.net

Stair räcken höjd krav

Stair räcken höjd krav


Ordentlig trappa konstruktion är avgörande när byggnad eller ombyggnad ett hem. Trapporna har vara nästan perfekt att passera kontrollen byggnad, och om de inte, de kan vara dyra att fixa. Stair räcken ska ha vissa höjder, beroende på om de är inomhus eller utomhus räcken.

Övre skena höjd

Den övre skena höjden bör vara mellan 34 och 38 inches från toppen av näsan av steget. Denna mätning bör överensstämma för varje steg. Det är därför att se till att alla åtgärder är samma höjd är mycket viktigt. Denna regel är förenligt med inomhus och utomhus räcken räcken.

Invändig trappa landningar

Interiör star landning räcke måste skydda en person från att falla vid sidan av landningen. Denna järnväg koden krav höjd är minst 36 inches och högst 42 inches från golvet till toppen av stången.

Utvändig trappa landningar

Utvändig trappa landningar skall vara 42 inches tall och har en ledstång mellan 30 och 34 inches. Räcke i trappan är fortfarande tillåtet att ha räcke mellan 34 och 38 inches. Denna skyddande åtgärd uppfyller kraven för yttre skyddsräcke och skydd för hösten.