mynewspapers.net

Solrosor växer bäst i solen eller i skuggan?

Solrosor växer bäst i solen eller i skuggan?


Solrosor är höga, ljusa gula växter som är kända för deras vana av roterande att följa solen. När plantera solrosor, minns de föredrar sol till skugga, och kommer att trivas bäst om de är på ljusa platser.

Solljus krav

Enligt Colorado State Universitys hemsida kräver solrosor minst sex timmar av direkt solljus varje dag. Om de får mindre ljus än detta, att de sträcka för den, orsakar smala stjälkar som är lätta att slå till marken.

Krav på jord

Medan solrosor tål ett brett utbud av blommor mellan sands och leror, kräver de jord med höga halter av kväve. Mata solrosor regelbundet med ett gödselmedel som innehåller mycket kväve att förhindra begränsad tillväxt. Solrosor kräver också jord med god dränering, så inte plantera dem där det står vatten.

Kontroll av ogräs

Ogräs solrosor regelbundet, särskilt tidigt i deras tillväxt när de kan vara skuggad av snabbt växande ogräs. Låg en 4 - till 6-tums lager av kompostmaterial som består av gräsmatta gräsklippet eller kompost runt solrosor till stöd i ogräsbekämpning.