mynewspapers.net

Sociala ekonomiska faktorer

Sociala ekonomiska faktorer


Socioeconomics är förhållandet mellan ekonomisk verksamhet och sociala liv. Sociala ekonomiska faktorer, ofta kallade socioekonomiska faktorer, används för att jämföra sociala liv och den ekonomiska aktiviteten. Här ingår sådana aspekter som utbildning, välstånd och sysselsättning.

Utbildning

Man vanligen tror att ju högre din utbildning desto bättre din sociala ställning. En advokat har exempelvis möjlighet till mer effekt på samhället än en hög avhopp från skolan.

Sysselsättning

Dessa områden med låg arbetslöshet har en bättre livskvalitet.

Rikedom

De rikare en nation, särskilt när det gäller bruttonationalprodukt (BNP), desto bättre levnadsstandard. När en nation kan producera och sälja sina varor och tjänster på den globala marknaden att pengar går tillbaka i ekonomin för att ge sina invånare en grundläggande levnadsstandard.

Hälsa

Friskare befolkning och regioner att investerar i folkhälsan initiativ (med offentliga och privata sektorn dollar) inspirera hälsosamma beteenden, vilket resulterar i lägre dödlighet.

Yrkesmässiga prestige

På samhällelig nivå värderas läkare, Professorer och verkställande direktörer mer än servitörer, vaktmästare och administrativa assistenter.