mynewspapers.net

Skyldigheter som diakon rättegångI kristna kyrkor går kontoret för deacon tillbaka till dagarna av apostlarna. Både katolska och protestantiska kyrkor har diakoner, men olika sekter tilldela dem olika roller, till exempel att hjälpa de fattiga eller administrativa uppgifter. Om du har använt för att bli diakon, förväntar kyrkor dig att uppfylla vissa normer och skyldigheter att bevisa din lämplighet för ståndpunkten. några kyrkor etikett särskilt sökanden "rättegång diakon."

Moraliskt ledarskap

Rättegång diakoner måste Visa exemplariskt moraliska karaktär. Du behöver inte vara perfekt & mdash; Kristendomen lär ut att ingen dödlig är utan synd & mdash; men du måste vara fri från något skamligt som skulle vanära ditt ledarskap. Beroende på din kyrkans normer, moral ledarskap kan omfatta att vara familj man eller att leva i celibat, aldrig skilde, inte en drinkare, inte en skvaller och inte girig för materiell vinning.

Aktiv i kyrkan

Kyrkorna förväntar sig rättegång diakoner att bevisa sitt engagemang för sin tro och sin lokala kyrka. En guide för rättegång diakoner säger de kyrkliga ledarna bör klassificera dem på huruvida de volontär att upprätthålla kyrkans egendom; ta en aktiv roll i kyrkans förvaltning. och är evangelister, arbeta för att få nya medlemmar i kyrkan.

Villig att studera och lära sig

Oavsett vilken roll diakoner har i din kyrka, måste du vara redo att studera och behärskar färdigheterna den rollen kräver. I den katolska kyrkan tar detta en tre - till fem - års program som täcker det deacon tullar i gudstjänster, predikan och att hjälpa flocken.