mynewspapers.net

Sköldkörtel problem symtom hos mänSköldkörtelrubbningar inkluderar överaktivitet (Hypertyreos) och underactivity (hypotyreos), vilket kan resultera i en obalans av hormoner i kroppen. Symptom på sköldkörtelproblem hos män beror på vilken typ av problem, några underliggande orsaker och allmänna hälsa, och är behandlingsbara med livsstilsförändringar och läkemedel. Enligt Mayo Clinic och National Library of Medicine är symptom på sköldkörtelproblem hos män sexuell dysfunktion och förändringar i utseende.

Humörsvängningar sköldkörtel problem

Humör ändras som glömska, depression, trötthet, irritabilitet och ångest symtom män kan uppstå till följd av sköldkörtelproblem.

Utseende på grund av sköldkörtelproblem

Hypotyreos kan orsaka män ha sprött hår och naglar och blek eller torr hud och vikt vinna, medan hypertyreos kan orsaka överdriven svettning och utstående ögon och vikt förlust trots regelbundna aptit.

Smärta på grund av sköldkörtelproblem

Män kan uppleva minskad muskelstyrka och uthållighet under övning som chef, led-och muskel.

Neurologiska förändringar på grund av sköldkörtelproblem

Obalans av hormoner i hjärnan som resultatet från sköldkörtelproblem kan leda till neurologiska förändringar hos män, inklusive minskad mental skärpa, ökad känslighet för kyla och en avmattning i reaktionstid.

Överväganden för män med sköldkörtelproblem

Sköldkörtelrubbningar kan bli värre med tiden om den inte behandlas, och kan orsaka allvarliga komplikationer för mäns hälsa, inklusive infertilitet och betydande viktökning eller förlust.

Varning för män med sköldkörtelproblem

Män med symtom på avancerade sköldkörtelproblem som lågt blodtryck, minskad andning och låg kroppstemperatur bör söka akut läkarvård, eftersom dessa effekter kan vara liv hotande.