mynewspapers.net

Skillnaden mellan hydraulolja & pneumatiska olja

Skillnaden mellan hydraulolja & pneumatiska olja


Hydraulolja och pneumatiska (smörjmedel) olja är två olika vätskor för helt olika tillämpningar. Det är viktigt att förstå dessa skillnader när du väljer en olja att använda. Att välja fel vätska kan leda till fel på utrustningen eller skada.

Hydrauliska och pneumatiska

Hydrauliska system använder en vätska, som olja, pressad att driva cylindrar, ventiler, motorer och så vidare. Pneumatiska system använder en gas, såsom luft, under tryck, att makten cylindrar, ventiler, motorer, bland annan utrustning.

Hyrdaulic olja

Hydraulolja, ibland kallas hydraulisk vätska, används för att överföra energi från en komponent till en annan i ett hydraulsystem. Det finns flera typer av olja som kan användas i ett hydrauliskt system beroende på individuella programmet. Olika oljor har olika viskositet och compressibility. Maskinen som används vanligtvis anger vilken typ av hydraulolja som krävs.

Pneumatiska olja

Skillnaden mellan hydraulolja & pneumatiska olja


Pneumatiska olja, oftare kallas smörjolja, som används att smörja rörliga delar i en pneumatiskt system. Pneumatiska olja normalt har en låg viskositet och förvandlas till atomer lätt så det kan transporteras med komprimerad luft i systemet. Vissa system har en oljebehållaren som automatiskt avstår pneumatiska smörjolja, medan andra kräver operatören att manuellt lägga till några droppar olja varje så ofta.