mynewspapers.net

Skillnaden mellan huvudstaden anställda och nettoförmögenhet

Skillnaden mellan huvudstaden anställda och nettoförmögenhet


Kapital och värde är två begrepp som ofta tillämpas på företag. De är båda berörda med värden, men de menar inte samma sak. Huvudstaden är en investering av pengar i branschen och värt är värdet av verksamheten. Även om dessa villkor kan tyckas liknande, finns det några viktiga skillnader.

Huvudstad

Huvudstad är alla pengar som ägare av ett företag sjönk in i den. Det betyder inte att det är alla sina pengar. Några av det kapital som investerats i företaget kan ha kommit från lån. Ett smart sätt att samla in pengar eller få en inofficiell lån är att skjuta upp betalningar till leverantörer, eller att få en övertrassering. Den totala mängden pengar i ett företag innehåller så lite pengar som skall betalas tillbaka till andra. Dock ingår endast långfristiga skulder i "Sysselsatt kapital." Långfristiga skulder klassificeras som skulder med en löptid på mer än ett år. Obetalda konton och kontokrediter klassas som "nuvarande skulder."

Nettoförmögenhet

Nettoförmögenhet är värdet av företaget. Revisorer kommer ett mått på nettoförmögenhet genom att lägga upp allt av värde i företaget och avdrag för allt företaget är skyldigt. Saker av värde klassas som "Tillgångar" och de skulder och förpliktelser kallas "Skulder". Nettoförmögenheten beräknas som tillgångar-skulder.

Skillnaden

Skillnaden mellan huvudstaden anställda och nettoförmögenhet är den långfristiga skulden företaget bär. Om det är bättre att utvärdera ett företag som en god investering på om man kan få en avkastning genom att använda andras pengar eller om det kan överleva utan att skulden är upp till den enskilda investeraren.

Bedömning

Perioder med låga räntor för företag med hög skuldsättning och perioder med höga räntor gynnar företag med låg skuldsättning. Dock om mycket av företagets skulder är i form av obetalda fakturor, då verksamheten kan vara att få fri kredit så det skulle vara immun mot eventuella chocker som orsakas av räntan stiger. Men denna typ av skulder är uteslutet från både huvudstaden anställda och nettoförmögenhet. Både huvudstaden anställda och nettoförmögenhet är användbart mått för att bedöma ett företags lönsamhet som en investering. Poängen är dock huruvida bolaget gör vinst. Både kapital anställda och net worth bedöms med respekt att dra nytta av de flesta analytiker. Dessa mätningar kallas avkastning på sysselsatt kapital och avkastningen på nettoförmögenhet.