mynewspapers.net

Skillnaden mellan ett formhörn och ett hörn

Skillnaden mellan ett formhörn och ett hörn


Skillnaden mellan ett formhörn och ett hörn är inte i sina definitioner. Snarare är det på sättet dessa termer används. En används när man diskuterar matematiska instanser, medan den andra används för att beskriva objekt och områden inom den fysiska världen.

Definition

Definitionen av ett formhörn och ett hörn är desamma. I båda fallen är det sammansmältningen av två linjer eller ytor till en punkt. Mötet av dessa rader resulterar i skapandet av en vinkel. Flera likheter kallas hörn eller hörn.

Användning av begreppet Vertex

Begreppet vertex används inom matematiken för att mäta mängden ytan på ett objekt. Till exempel innehåller en triangel tre hörn medan en pentagon har fem. Dessa formhörn är sammanslutna av linjesegment kallas kanter.

Användningen av termen hörnet

Termen hörnet används inom den fysiska världen för att beskriva mötet av två rader med ett objekt eller ett område. Exempel på detta är punkten där två vägar möts eller där två sidor av en byggnad konvergerar in i en another. Enligt ett av 1900-talet domstolsutslag utgör variationen i en viss riktning inte ett hörn.

Annan användning av Vertex och hörn

I matematik, kan ett formhörn också definieras som en gräns för en viss form. Omkretsen av en cirkel kan till exempel definieras som dess vertex. Ett hörn kan också definieras som ett objekt som används för att skydda eller pryda ett område där två ytor möts.

Användning av brytpunkter i formler

Användning av hörn spelar en roll i den matematiska teorem kallas Eulers formel. I satsen, mängden ansikten i ett objekt, som en kub, plus antalet hörn, minus antalet kanter, kommer alltid vara lika med 2. Denna formel gäller alla komplexa, tredimensionella polyhedrons.