mynewspapers.net

Sjuksköterska befogenheter Definition

Sjuksköterska befogenheter Definition


Omvårdnad kompetenser omfattar färdigheter, kunskaper och förmågor som krävs för att öva omvårdnad. Differentiering finns i kompetenser bland praktiserande sjuksköterskor på olika nivåer och inställningar. Kompetens utvecklas över tiden och mätbara.

Kärnkompetens

En omvårdnad program av studie lär kärnkompetenser för omvårdnad praxis. Dessa kärnkompetenser omfattar omvårdnad kunskap, professionalism och etik, ledarskap, kommunikation, lagarbete och samverkan, säkerhet, kvalitetsförbättring och framgår-baserad praxis.

Krav på minimikompetens

Förvärvet av omvårdnad kompetens är inte en statisk process. Den utvecklas över tiden som sjuksköterskan får ytterligare kunskaper och expertis. Den NCLEX, eller nationella rådet licensieringen tentamen, mäter minsta kompetens för licensiering av praxis. Alla nyutexaminerade sjuksköterskor i USA ta NCLEX.

Avancerad kompetens

Som en sjuksköterska vinster expertis inom ett visst område i praktiken blir möjligheter tillgängliga för att validera och uppvisa den förvärvade kompetens certifiering och ackreditering. Den amerikanska Sjuksköterskor Association, till exempel erbjuder ett antal certifieringsexamina för omvårdnad specialiteter, inklusive omvårdnad administration.