mynewspapers.net

Rollen som kommersiella banker i export finance

Rollen som kommersiella banker i export finance


I Storbritannien avser den finansiella sektorn kommersiella banker som Clearingbankar. Bland andra uppgifter ordna dessa banker finansiering för företag. Export finance är en typ av kredit eller lån som låter exportörerna att expediera beställningar utan att rubba deras kassaflöde. Kommersiella banker i export finance roll är att ge kredit eller lån till exportörer, även om processen är ofta komplex.

Risker

Exportörerna utsätts för risker som utländska köpare går i konkurs eller uteblivna betalningar. Utländska ekonomiska och politiska osäkerhet ytterligare öka riskerna. Del av affärsbanker i export finance roll är att betrakta risker av detta slag och bedöma sannolikheten för en exportör att kunna betala tillbaka ett lån eller kredit. Följaktligen, om en exportör begär en affärsbank för pengar på styrkan i en order, banken recensioner begäran och anser alternativen.

Lån

Ett alternativ för en affärsbank är att ge en säker eller Oprioriterade lån medan en exportör ordnar en order och väntar på betalning. Ett lån med säkerhet för export finance minskar bankens risk och kräver säkerhet som en distributionslagerinleverans. Ett lån utan säkerhet kan innebära en av två möjligheter. En bank ger en klumpsumma en exportör enligt enkel återbetalningstid eller gör en exportör att ta pengar från ett konto upp till en överenskommen summa.

Exportkreditorgan

Exportkreditorgan är finansiella företag att erbjuda sig att bistå exportprojekt med kreditförsäkring, teknisk hjälp, garantier och lån. En av rollerna som kommersiella banker i export finance är att arbeta med sådana organ att ordna lämplig finansiering för en exportör. En exportör kan till exempel behöva köpa utrustning för att uppfylla en order. Ett exportkreditinstitut kan ge teknisk kunskap för att stödja en affärsbank beslut att leverera de pengar som krävs för utrustning.

Garantier

Ett exportkreditinstitut hjälper till att garantera säkerheten för ett lån eller en kredit som en affärsbank ger till en exportör. Den brittiska regeringen stöder också rollen som kommersiella banker i export ekonomi genom att tillhandahålla garantier. Det organ som administrerar dessa är den exportera krediter garanti institutionen (ECGD) för avdelningen för näringsliv, Innovation och kompetens. Kommersiella banker arbetar med ECGD att dela riskerna med kredit och bedöma en exportör behov av pengar.