mynewspapers.net

Rmax ytfinhet definition

Rmax ytfinhet definition


Slät eller grov konsistens av en yta kan mätas och kvantifieras för att bättre reglera sin tillverkningsprocess. Rmax är en av många metoder som finns för att mäta ojämnheter på en yta.

Identifiering

Rmax är ett mått på maximal strävhet. Avståndet i höjd, mäts från toppen av den högsta toppen till botten av lägsta dalen av en ytstruktur. Rmax mäts i microinches (miljondel av en tum) eller mikrometer (mikrometer eller en miljondels meter).

Funktion

Rmax bestäms av en profilometer, handhållen apparat som mäter fysiska djupet av ytan oegentligheter med hjälp av en borste eller diamond penna. Eftersom maximala grovhet är ett mått på det extrema djupet, inte ett medelvärde, kan en djup repa kraftigt påverka Rmax.

Överväganden

Det finns andra metoder för att mäta ojämnheter, som Ra, Rz, Rp, Rq, Rx och Ry, även om den vanligaste metoden är Ra eller ojämnheter medelvärde. Rmax bara mäter den vertikala komponenten, eller höjd, ytstruktur, men andra parametrar, såsom vågighet, hybrid och avstånd mäter ytan i två och tre dimensioner.