mynewspapers.net

Retail space leasingavtal

Retail space leasingavtal


En retail space leasingavtal reglerar hyresvärd-hyresgäst förhållandet mellan en fastighetsägare och en retail hyresgäst. Retail hyresgästerna använda deras hyrda fastigheter för att driva företag är öppen för allmänheten för försäljning av varor eller tjänster. De flesta kommersiella hyresvärdar använda inte standardblanketter. De har hyresavtalet former anpassade till deras behov och att viss egendom. De blanketter som används varierar kraftigt, men de innehåller gemensamma delar.

Hyra

Detaljhandeln och andra kommersiella leasing indelas i två allmänna kategorier--brutto och triple net. Brutto leasingavtal ut hyresgästen en grov fast hyra belopp som inkluderar fastighetsskatt, kostnader för underhåll och försäkring för lokaler. Brutto retail hyresavtal är sällsynta. Triple net leasingavtal kräver att hyresgästen att betala en fast bas hyra belopp plus kostnaderna för fastighetsskatt, kostnader för underhåll och försäkringar. Många retail leasingavtal kräver också hyresgäster betala procent hyra, som beräknas som en angiven procentandel av bruttoförsäljning ovanför en viss. Procentuella hyra bestämmelser använda antingen en naturlig brytpunkt (fast årlig hyra beloppet dividerat med räntan) eller en förhandlad konstgjorda brytpunkt.

CAM avgifter

Triple net hyresavtal innehåller bestämmelser för att passera genom detaljhandeln hyresgästen hyresvärden att driva och underhålla fastigheten (kallas även gemensamma området underhållskostnader eller CAM avgifter) kostnader. Eftersom hyresvärden ger formuläret lease, ingår retail hyresavtal vanligen en bred definition av CAM avgifter. Hyresgäster och hyresvärdar inleda ofta uppvärmd förhandlingar över undantag från CAM avgifter efterfrågas av hyresgästen, såsom kapital kostnader och hyresvärdens overhead och hantering utgifter. CAM bestämmelserna kan också innehålla mössor på antalet debiteras hyresgästen under det första året och ökar under kommande år.

Sikt och tillägg

Alla lån anger du en första mandatperiod. Startdatum för en retail lease är oftast ett visst antal dagar efter den dag då hyresvärden levererar innehav av lokaler till hyresgästen i det skick som krävs av hyresavtalet. Om hyresgästen har förhandlat fram en rätt att förlänga innehåller hyresavtalet också ett eller flera alternativ att förnya lånet för perioder på en till fem år. Förnyelse bestämmelser definierar hur och när hyresgästen måste meddela att utöva en möjlighet att utvidga. De innehåller också ett krav att hyresgästen inte vara i standard och andra villkor till hyresgästens rätt att förnya. Om hyresavtalet inte definierar en hyra schema för en förnyelseperiod, anges tillhandahållande av förnyelse i hyresavtalet hur parterna kommer att bestämma hyran för utbyggnad.

Förbättringar av hyresgästen

Hyresvärdar hyra butiksyta i en mängd olika förhållanden, från som-är att vända nyckeln (som betyder hyresvärden helt bygger ut utrymme att överenskomna specifikationer så det är redo för hyresgästens användning). Hyresavtalet allokerar konstruktion ansvar mellan hyresvärden och hyresgästen, anger förfaranden och hyresvärden godkännandekrav för byggnadsplaner och påstår betalas i form av någon hyresgäst förbättring hyresvärden kommer att betala för att ersätta hyresgästen för byggkostnader.

Tecken

Hyresavtalet skyltning bestämmelser medger hyresgästen att placera skyltar på utsedda platser på utsidan av de hyrda utrymmen, där uppfyller tecken designkrav. Designkraven begränsa storlek, färg och typ av tecken används (e.g., neon skyltar får normalt inte). Även om hyresvärdar diktera några av tecknet utforma krav, inkorporera retail hyresavtal också tecken krav enligt lokal lagstiftning och alla inspelade gärning restriktioner gäller för fastigheten.