mynewspapers.net

Reklam mål

Reklam mål


Reklam mål stöder en organisations marknadsföring ambitioner. De tar itu med alla frågor som rör en reklamkampanj som konsumentforskning, marknadsföring, visuella uttryck för detta budskap, och användning av media. Att skapa reklam mål kräver därför realism, precision, konsekvens och tydlighet. Organisationer måste också kunna mäta reklam mål mot ett mål. För att uppnå alla dessa kriterier, kan organisationer använda olika typer av mål.

Syftet med reklam

Innan du reklam mål, måste organisationer besluta om syftet med en reklamkampanj. I allmänna ordalag är syftet att ge information om en produkt eller tjänst och uppmuntra ett positivt svar från folket reklam målen. Detta övergripande mål har flera olika mål inom det som organisationer behöver tänka. Dessa inkluderar förbättra kännedomen varumärkeskännedom, med uppgifter om ett varumärke eller produkt, stimulera en känslomässig reaktion till ett varumärke och öka försäljningen.

Försäljning mål

Organisationer som använder försäljning mål för reklam syftar till att sälja ett visst antal produkter som uppfyller ett givet mål. Framgång eller annat av dessa försäljning mål kan visas enkelt att mäta men har begränsningar. Exempelvis kan produktpriser, distribution, konsumenttrender och konkurrenskraftiga styrkor påverka försäljningen. Dessutom har organisationer ofta svårt att mäta effekten av annonsering på kort sikt eftersom försäljningen inte visar en betydande ökning för ett år eller mer.

Meddelande mål

I praktiken är kopplingen mellan försäljning objektiva inställningen till reklam och någon ökning av mängden produkter som köps indirekt. Kommunikationsmål erkänna och tillämpa psykologi till reklam. Mål som syftar till att ändra konsumenternas beteende och skapa ett band mellan attityder och en annonserad produkt. Detta band kommer från kommunikationsmålen sätt utveckla varumärkeskännedom och skapa en känsla av värdet av en produkt.

Specifika mål

Många organisationer har specifika mål med de två viktigaste reklam mål för försäljning och kommunikation. Specifika mål inkluderar ökande marknadsandelar, att göra ett större bidrag till vinst, motverka konkurrenternas reklam, etablering på nya geografiska marknader och stödja säljare. Organisationer samordna särskilda mål med försäljning eller meddelande mål att skapa en effektiv blandning. Denna blandning av målen måste ta hänsyn till måltavlan marknadsföra, produkter distinkta fördelar, vill Svaren organisationer se från måltavlan marknadsföra och en tidsperiod för uppnåendet av målen.