mynewspapers.net

Pudendal nerv information

Pudendal nerv information


Den pudendal nerven går hela genitala och anala området av den mänskliga kroppen. Även sträckan nerv kan vara lite olika för varje person, har nerven tre grenar. Pudendal neuropati uppstår när någon av de tre grenarna blir anhållna, inflammerad eller skadad.

Möjliga orsaker

Även om den exakta orsaken för pudendal neuropati inte är helt klarlagt, kan orsaker vara infektioner, autoimmun sjukdom, trauma till området, tryck på nerven, förlossning, överdriven sammanträdet eller även kirurgi. Enligt den vård-organisationen för Pudendal utbildning, kan det finnas ärftliga orsaker också.

Pudendal neuropati symtom

Smärta i de genitala eller anala området är det dominerande symtomet. Andra symptom inkluderar domningar i området, en brännande känsla i nerverna, huggande eller elektriska-typ smärta, en känsla av en massa i området, smärta under samlag eller sexuell dysfunktion.

Neuropati Management

Det finns flera metoder används för att behandla pudendal neuropati. Träning av bäckenbottenmuskulaturen är en icke-invasiv behandling. Nerve block, medicin och kirurgi är andra alternativ.