mynewspapers.net

Professionalism i hälso-och sjukvårdProfessionalism i hälso-och sjukvård är en term som används för att motivera en professionell beteende när arbetar och deltar i evenemang som representerar fältet. Människor erkänner professionalism genom observation. Vårdyrke räknar sina professionella att behålla viktiga värden som har positiva effekter på det medicinska området, som visas av patienter och andra professionella. Vårdpersonal bör vara etiska, medkännande och fullt åtagit sig att tillhandahålla vård.

Egenskaper

Personliga skillnader såsom ras, religion och kön är inte att påverka kvaliteten i vården levereras till tålmodina av vårdgivare. Hälso-och sjukvårdspersonal Visa professionalism genom mötet moraliska, sekretess och etiska normer. Professionella vårdgivare ansvarar för att säkerställa att en annan bedriva verksamhet professionellt och upprätthålla vård utbildning normer.

Betydelse

Alla egenskaper hos hälso-och professionalism är viktiga för patienter, sjukvård organisationer och hälso-och sjukvårdspersonal som helhet. Hälso-och sjukvårdspersonal som visar professionalism framgångsrikt är mer benägna att ge högkvalitativ vård.

Inverkan

De upplevelser patienter under en professionell vårdgivares vård avgör huruvida kvaliteten i vården möter förväntningarna. Högkvalitativ hälso-och sjukvård håller patienter som kommer tillbaka när vårdbehovet uppstår i framtiden. Påvisade professionalism ger också det medicinska området och dess leverantörer ett positivt rykte.