mynewspapers.net

Processaa förbättring Manager arbetsbeskrivning

Processaa förbättring Manager arbetsbeskrivning


Processaa förbättring chefernas arbetsbeskrivningar fokusera på förmågan att leda projekt som kräver ändringar av affärsprocesser. Ledande projekt kräver kunskaper i hantering av människor, kommunicera med chefer, utveckla projektplaner och scheman och utföra uppgifter med mycket lite myndigheten. Processaa förbättring manager roller styrs av ett företags strategier, program och fokus på ständig förbättring. Till exempel kommer att ett företag som omfamnar lean manufacturing metoder kräva någon som har erfarenhet av lean projekt.

Tillämpningsområde och syfte

Processaa förbättring chefer hantera och underlätta processförbättring inom alla områden med fokus på strategi genomförande, förbättring av konkurrenskraft och innovation. Omfattningen av arbetet beror till stor del på typ och storlek av företaget. En process förbättring manager i ett mycket stort företag med många process förbättring chefer kan fokusera på ett område, som inköp. Ju mindre företaget, ju större omfattningen av arbetet.

Arbetsuppgifter och ansvar

Förvaltning och underlättande av tvärfunktionella team är viktigast för framgång. Rådgivning ledningsgrupper om framsteg, lösa problem, lösning utveckling, identifiering och mätning av resultatmål, är plan för utveckling och analys av data projektrelaterade färdigheter. Övergripande meddelande anlagen till alla medlemmar i organisationen och möjlighet att skapa standardiserade metoder och strategier för projektet processer är ytterligare krav.

Kunskaper och förmågor

Förmågan att kommunicera muntligt, skriftligt och genom presentationer, krävs för att kunna underlätta individer och grupper. Erfarenhet i områdena av business process review process förbättring och re-Engineering begrepp och metoder krävs.

Minsta kvalifikationer

Det krävs en kandidatexamen i business eller ett angränsande område. Avancerade grader är ett plus och kan minska åren av erfarenhet krävs. Åren av erfarenhet varierar, men mellan fem och tio års erfarenhet är typisk för en process förbättring manager. Certifieringar som dem som tillhandahålls av Project Management Institute kan krävas och beror på företaget.