mynewspapers.net

Problem med kommersiella Hydroponics

Problem med kommersiella Hydroponics


Kommersiella hydrokultur är massa odling av grödor (till salu) utan användning av marken. I stället odlas grödor med hjälp av en blandning av vatten och näringsämnen. Hydroponics beskrivs också utvecklingen av odling av växter i andra material, såsom en soilless bark-baserade blandning. Det är mycket fördelaktigt eftersom det finns inget ogräs, vilket gör att anläggningen för att vara friskare när det växer. Trots detta har kommersiella hydroponics sina utmaningar.

Management

När växer hydrokultur kommersiellt, är det viktigt att ta in i konto hantering förmågor, inklusive affärskompetens och de som rör beskära växer. Som har business management referenser är viktigt eftersom budgetering, konto transaktioner och kampanjer är alla en del av en framgångsrik kommersiell hydroponics operation. Det är också viktigt att ha en bred kunskapsbas i området i hydroponics. Många jordbrukare saknar kunskaper om affärer, och jämväl många företagare saknar hydroponiska jordbruk färdigheter. Följaktligen kan förvaltning vara en utmaning i kommersiella hydroponics branschen.

Resurser

Vid brist i området i affärer eller hydroponics ledningskompetens är det viktigt att ha resurser för att komplettera kunskaper. Konsulter är ett bra ställe att hitta stöd. Men se till att potentiella konsulter har rätt mix av ämneskategorier att fullt ut stödja organisationen. Se också till att konsulten kommer rekommenderas av tillförlitliga referenser. Hitta rätt individen för rollen kan vara en utmaning på grund av den unika uppsättningen färdigheter som krävs. Andra resurs utmaningar inkluderar för hydrokultur växande. Den kommersiella jordbrukaren måste göra lämpliga justeringar i affärsplanen att rymma skillnaden mellan traditionella och hydroponiska odlingar. Detta kan vara en utmaning, eftersom kommersiella hydroponics inte nödvändigtvis fungerar väl med de samma affärsmodellerna som traditionellt jordbruk. Till exempel får jordbrukare inte samma stordriftsfördelar (stor volymrabatter) med köp av hydroponics produkter som de kan med traditionella växande produkter. Detta kan kraftigt påverka den nedersta raden av verksamheten.

Livsstilar

Det är viktigt att inse att nya kommersiella hydrokultur odlare ofta har mycket att lära när det gäller skillnaden mellan denna nya hantverk och helt enkelt växer i en liten personlig växthusgaser. Odling med hjälp av hydroponics innebär nästan obevekliga uppmärksamhet som börjar tidigt varje morgon. Det tid engagemanget kan påverka livsstil och sila familjer. Nya odlare måste inse att odla hydroponics innebär en extrem arbetsbelastning och är ofta stressande.

Orsakerna till misslyckandet

Det finns många aspekter av växande hydrokultur kommersiellt som måste beaktas, och som sådan finns det en mängd olika vanliga orsaker till fel när dessa objekt förbises. Några vanliga orsaker för misslyckande är bristande praktiska förberedelser, orealistiska förväntningar, underlåta att söka lämplig hjälp, start för stor och efter andra utan förståelse.