mynewspapers.net

Problem med dåligt Holly trädHollies är vintergröna träd eller buskar som är särskilt populära runt omkring fridagen. De ingår ofta höjdpunkten arrangemang och jul kransar. Växande holly är relativt lätt, men hollies någon gång stöter på problem som orsakas av skadedjur eller sjukdomar. Dålig kost, dåliga markförhållanden, snabba klimatförändringar, svår torka och andra miljöfaktorer som äventyrar trädets hälsa förvärra trädets problem.

Tar plats

Tar plats är en gemensam holly problem som påverkar träd under sommarmånaderna. Denna sjukdom visas som gula fläckar på bladen, som så småningom vänder rödbrunt. Tar plats skapar hål i holly blad och i vissa orsaker orsaka bladen falla tidigt. Behandla tar plats genom att samla in och förstöra bladen som visas illa skadad.

Kloros

Detta tillstånd orsakar blad att bli ljus grön till gul, ofta med mörkgrön vener. Kloros orsakas av jord som är alltför alkalisk och brist på järn i trädets kemiska sammansättning. Behandla kloros genom att lägga till försurande gödselmedel i marken eller genom att spraya trädet med järn kelat.

Holly Leaf gruvarbetare

Leaf gruvarbetare är vanliga skadedjur som påverkar ett stort antal träd och buskar, inklusive holly. Holly leaf gruvarbetare gräver i bladen, orsakar brunt eller gult spår. Löven faller tidigt i svåra fall. TreeHelp.com rekommenderar besprutning holly tree med diazinon eller orthene vid första åsynen av leaf gruvarbetare.

Cankers

Cankers är fula fläckar som påverkar sjuk holly träd, ofta de felaktigt beskäras. Orsakas av olika typer av svamp, visas cankers som insjunkna områden på anläggningen ramorum eller stjälkar. Att hålla ditt träd ordentligt bevattnade och spraya för svampen vid första åsynen av kräfta kontroller dem.

Holly Bud Moth

Denna gemensamma holly skadegörare orsakar trädets blad att bli brun. Det anfaller oftast på våren. Holly bud nattfjärilar lägger sina ägg i löv och kvistar i månaderna juli och augusti. Gröngul maskar ½-tums länge sedan kläcks ur äggen och angripa trädet, gör dess blad ful och förvrängd. Ta bort angripna blad och alla växtrester som samlar i botten för att förhindra holly bud nattfjärilar.