mynewspapers.net

Pristiq behandling av bipolär sjukdomBipolär sjukdom är en förstämningssyndrom som orsakar depression och perioder av en onormalt förhöjda eller irriterad stämning kallas mania. Medicin för bipolär sjukdom innefattar vanligtvis en stämning stabilisator och ett antidepressivt läkemedel. Pristiq är en lyckodrog som föreskrivs för bipolär sjukdom.

Vad är Pristiq?

Pristiq är en antidepressiv medicin som ökar mängden serotonin och noradrenalin i hjärnan. Låga nivåer av dessa signalsubstanser har förknippats med depression.

Balansgång

Bipolär sjukdom är inte effektivt behandlas med ett antidepressivt läkemedel ensam eftersom ett antidepressivt läkemedel kan orsaka en manisk episod. En humör stabiliserande medicin används för att skydda mot mani. Pristiq kan inte lindra symptomen vid depression om dosen är för liten.

Att hitta rätt dos

Psykiatern börjar ofta av förskrivning av en låg dos av Pristiq eller andra antidepressiva. Dosen kan ökas om patienten fortfarande upplever depression. En lägre dos kan behövas om patienten utvecklar maniska symtom.

Biverkningar

Möjliga biverkningar av Pristiq inkluderar illamående, yrsel, minskad aptit, svettning och förstoppning.

Andra komponenter i bipolär sjukdom behandling

Psykoterapi, ofta i form av kognitiv beteendeterapi, är för att hjälpa personen med bipolär sjukdom hantera symptomen och ändra tankeprocesser och beteenden som exasperate villkoret.