mynewspapers.net

Pressmeddelande-Format & InformationEtt pressmeddelande kan användas för att varna nyheter media till en ny produktlansering eller stora affärsnyheter. En standard format används av PR-proffs.

Releasedatum

Den första raden i pressmeddelandet ska ange datum som information kan lämnas ut till allmänheten. I de flesta fall, kommer att det läsa "För omedelbar publicering."

Headline

Nästa rad bör rubriken i pressmeddelandet. Detta bör tydligt ange vad artikeln handlar om och undvika duktighet som leder till otydlighet.

Ort och datum

Bara under rubriken blir staden och staten av betydelse, liksom det datum då pressmeddelandet är utfärdas.

Kropp

Kroppen av pressmeddelandet ska vara till grad och kortfattad. Det övergripande målet för utgivningen bör vara i de första några meningarna.

Företagsinformation

Avsnittet företaget information bör innehålla en kort bakgrund om företagets historia, inklusive en spindelväv adress och kontakt information.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna bör omfatta den person som nyhetsmedia bör kontakta för mer information. Detta kan vara en företagsrepresentant eller en agent för PR-firma.