mynewspapers.net

Plantering Guide för våren utplanteringsväxter

Plantering Guide för våren utplanteringsväxter


Våren sängkläder, ibland kallas vinter sängkläder, producerar instant färg i blomma säng tidigt på våren. Utplanteringsväxter kan användas till att fylla utrymmet mellan större växter eller blomma sängen kan fyllas med dem för omedelbar full färg.

Start från frö

För blommor att starta blommar i slutet av mars, ska frön startas inne i januari eller början av februari. Plantorna måste planteras utanför runt först mars så rotsystem väl kommer att fastställas för blommande. Härdiga annueller, som penséer, göra bra val, eftersom de kan överleva en sen frost.

Start från pluggar

Pluggar kan köpas från butiker och planterade i trädgården omedelbart. Kontakter kommer att vara mer mogen än plantor. Beroende på åldern av pluggarna, kan de vara redo att blomma omedelbart och planteras direkt i trädgården i mars. Yngre pluggar måste planteras tidigare för att blomma tidigt nog.

Glödlampa plantering

Lökar bör planteras av början av hösten för att ge tidig vår färg. De flesta lökar bör planteras av augusti eller början av September.