mynewspapers.net

Personlig hygien & livsmedelssäkerhet

Personlig hygien & livsmedelssäkerhet


Personlig hygien kan ha en direkt inverkan på livsmedelssäkerheten. Enligt National Food Service Management Institute måste dålig personlig hygien undvikas eftersom det är en riskfaktor i foodservice verksamhet och kan orsaka livsmedelsburna sjukdomar.

Att undvika patogener

Alla anställda som arbetar med mat bör inte tillåtas att, om de är sjuka med diarré eller kastar. Arbetstagare som har bakteriella patogener som Shigella eller Salmonella, eller som har symtom på hosta och nysningar, bör inte tillåtas att arbeta med mat, redskap eller utrustning.

Personlig hygien

Personer som arbetar med mat bör tvätta händerna ofta och hålla naglar klippta. Om en medarbetare har ett sår på hans hand eller arm, han borde ha ett förband över såret och ska bära handskar för att ytterligare förhindra all förorening av maten. De som arbetar med mat bör ta bort alla smycken med undantag för vanlig olikfärgade ringar. Hår begränsningar bör bäras av dem som arbetar i kök eller är på något sätt delaktiga i matlagningen.

Provsmakning mat

I varje situation, var det på jobbet eller hemma, när smaka mat som håller på att utarbetas för andra, placera en liten del i en separat skål och Återanvänd inte en redskapen som har använts för att smaka på maten.