mynewspapers.net

Paraplanner arbetsuppgifter

Paraplanner arbetsuppgifter


Paraplanning är en nyligen myntade termen i den finansiella planeringen världen. Paraplanners stöd en finansiell planerare med den administrativa sidan av finansiell planering. Denna ställning skapades för att tillåta finansiella planerare att fokusera på Sälj-sidan av den finansiella planeringen, så att de kan arbeta närmare med klienter i upprättandet av deras investeringsbehov. Enligt Payscale.com, från och med juni 2010, tjänar paraplanners arbetar i USA mellan £22,217 och £26,822.

Administrativa

Paraplanners utarbeta tekniska och finansiella rapporter, brev och andra dokument finansiella planerare behöver. De granska åtgärder som vidtagits på pensioner och investeringar och ta anteckningar under kundmöten. De kan ta emot samtal från kunder och besvaras vanliga frågor eller överföra samtal till lämplig part. Paraplanners ansvarar även för att samla in kopior av testamenten, självdeklaration information och kontoutdrag.

Forskning

Paraplanners kan utföra forskning om medel, investeringar och andra finansiella produkter som den finansiella planeraren kan behöva när hjälpa kunder. Det kan vara nödvändigt för en paraplanner till klienten möten med den finansiella planeraren att bestämma vilken typ av forskning bör bedrivas.

Samordna

Paraplanners samordna med klienter, tar meddelanden innan första möten, och bokar och håller en logg över möten. De samordnar också möten med potentiella kunder hoppas att inleda tjänster med en finansiell planerare.