mynewspapers.net

OSHA-standarderna för gångpassage bredd

OSHA-standarderna för gångpassage bredd


Säkerhetsnormer för offentliga byggnader ställs av arbetsmiljö & hälsa Administration (OSHA). Ingår i standarderna är utformningen av fotgängare passager.

Tjugoåtta Inches Minimum

Tjugoåtta inches är den minsta bredden för en gångväg som leder till en avfart. Dörren måste vara minst Passagens bredd om det finns endast en passage.

Förväntad användning

Om ett stort antal människor förväntas använda passagen, måste bredd vara mer än 28 inches.

Decresing bredd

Som en passage närmar sig en utgång, kan det inte minska i bredd.

Dubbla användningsområden

En passage som har dubbla använda med maskiner såsom truckar måste ge avslut av minst tre fot bredare än den största utrustningen, eller minst fyra fötter.