mynewspapers.net

Organisationsstrukturen för skolor

Organisationsstrukturen för skolor


Skolor kan ha flera typer av organisatoriska strukturer. Några av dessa strukturella ramar är traditionell eller byråkratiska, löst sammansatta system och tvärvetenskapliga team organisation (ITO). Strukturen i skolan kan påverka lärarnas attityder till undervisning och arbete tillfredsställelse, samt andelen avläggande av examen för eleverna.

Byråkratisk modell

En traditionell eller byråkratiska skolan struktur fokuserar på en top-down strategi. Beslutsfattande börjar på toppen med politik skoldistrikt och arbetar sig ned till huvudmän och slutligen till lärare. Det är mycket strukturerad och lärarens roll i beslutsfattandet är begränsad.

Löst kopplade system

I ett löst kopplade organisationsstruktur har lärare stor självständighet. Men kanske det inte mycket målarbete för den skola eller smidighet mellan avdelningar.

Tvärvetenskapliga Team organisation (ITO)

I ett interdisciplinärt team organisation (ITO) struktur, lärare från två eller flera fält har en gemensam planeringsperioden och arbetar som ett team med en delad mängd studenter. Denna form av struktur är vanligast i mitt skolor, men också ibland används i högstadier. Ömsesidigt beroende samarbete kan ha en gynnsam effekt på lärare moral och kvaliteten på presentationen.

Effekter

En studie genomförd av forskare vid University of Hawaii och publicerades i "Amerikansk tidning för utbildning" slutsatsen att en skolans struktur mätbart påverkar elevernas resultat.