mynewspapers.net

Online occupational health & säkerhet kandidatexamen

Online occupational health & säkerhet kandidatexamen


En kandidatexamen i arbetsmiljöfrågor kan fyllas i online genom flera välrenommerade program. Läs mer om de obligatoriska kurser och färdigheter som ska förvärvas innan du går in i det här fältet.

Vad är arbetsmiljö?

Fältet för arbetsmiljöfrågor fokuserar på såväl arbetsmiljö som konsekvens i tjänster och produkter. Arbetstagare på detta område också övervaka för stressiga arbetsförhållanden, miljörisker och anställd skador.

Typiska kurser

När inskrivning i en grad program i det här fältet, förväntar sig kursen erbjudanden att inkludera ämnen som kontroll av föroreningar, konstruktion säkerhet, yrkeshygien, förebyggande av olyckor och säkerhet administration.

Praktisk erfarenhet

Medan en kandidatexamen i arbetsmiljöfrågor kan uppnås online, föreslås det att eleverna också fullfölja viss praktisk utbildning i fältet.

Alternativ för skolan

Det är alltid en bra idé att ta din online-kurser genom en respekterad och ackrediterade universitet när så är möjligt. Flera ansedda skolor erbjuder online kandidatexamen inom detta område som bland annat University of North Carolina, University of West Florida och Indiana University of Pennsylvania.

Karriärmöjligheter

En specialist inom området hälsa och säkerhet kommer att kunna fullfölja flera karriärmöjligheter. Finns många positioner finns genom myndigheter, välja ett antal specialister att arbeta som konsulter.