mynewspapers.net

Onkologi Massage utbildning

Onkologi Massage utbildning


För massageterapeut som vill erbjuda massage till människor med cancer, onkologi massage utbildning ger kunskaper för att arbeta säkert med alla frågorna om cancer och cancerbehandling.

Fördelar

Även om massera människor med cancer var en gång trodde att främja spridningen av sjukdomen, orsakar korrekt använt Massageterapi inte cancer spridas, enligt Society för onkologi Massage. Samhällets noterar att massage kan avsevärt minska smärta, trötthet, illamående, depression och ångest.

Syfte

Syftet av onkologi massage utbildning är att ge en massageterapeut arbetar information om sjukdomen cancer, cancer effekter på kroppen och effekterna av cancerbehandlingar på en person.

Utbildning

Onkologi massage utbildning kan eller kan inte ingå i en massage skolans totala träningsprogram. Många fortbildning källor finns att lära ut massageterapeuter att arbeta med människor med cancer.

Överväganden

Förstå kontraindikationer för massage för cancer är viktigt eftersom vissa typer av massage eller massagetekniker inte är lämpliga för vissa av villkoren kring cancer.

Professionell samhälle

Samhället för onkologi Massage bildades 2007 som både professionella samhälle för massageterapeuter och att erbjuda information om massage och cancer till konsumenter.