mynewspapers.net

Olika typer av organisationskommunikation

Olika typer av organisationskommunikation


Personer som arbetar inom en organisation nytta att veta och förstå den specifika typ av organisationskommunikation inom företaget. Detta ger en individ en djupare förståelse av dagliga händelser, procedurer, protokoll och företagets förväntningar inom miljön. Slutändan, denna förståelse gynnar individen genom att låta honom eller henne att fungera inom förväntningarna av det miljö, öka samarbete, lagarbete och allmänna arbetstillfredsställelse.

Nedåtgående

Nedåt organisationskommunikation hänvisar till ett system för kommunikation där information, regler, anvisningar, förfaranden och annan information flödar nedåt från dem överst i organisationens struktur. Dessa individer skapa förfarandena, riktningar, arbetsansvar och annan information som krävs för organisationens funktion. Riktningar är specifika och genererade av företagets leadanställda. Ett exempel på nedåtgående kommunikation struktur i en organisation är i det militära, där vägbeskrivning skickas från överordnade till underordnade med liten eller ingen flexibilitet.

Uppåt

Uppåt organisationskommunikation hänvisar till kommunikation som reser från botten och uppåt, vilket innebär att anställda påverka beslutsprocesser inom företaget. Botten upp organisatoriska strukturer tillåter anställda att kommunicera åsikter och information om organisationens verksamhet. Information såsom anställd prestanda, jobb relaterade frågor, medarbetare relationer och uppfattningar om organisatoriska metoder är några av de områden som meddelas från anställda chefer och arbetsledare. Ett exempel på uppåtgående kommunikation är praxis att skoldistrikt att låta föräldrar, lärare och administratörer intervjua potentiella anställda.

Horisontella

Kommunikation horisontell organisationsstruktur upprätthåller ett flöde av kommunikation genom alla delar av organisationen. Den övergripande strukturen underlättar kommunikation över och mellan olika nivåer och avdelningar, vilket eliminerar brister i kommunikationen mellan nivåer. Det är vanligt att en grupp av chefer som ansvarar för strategiska beslut och grupper av anställda för att arbeta på olika processer påverkar organisationens funktion. Lag består av anställda på olika nivåer. Exempel på denna typ av kommunikation finns i biblioteket organisationer och på campus.

Formella

Senaste, formell kommunikation är en del av alla organisationer. Denna typ av kommunikation består av officiella organisatorisk ställning och roll varje position inom företaget. Protokoll för specifika uppgifter, officiella regler, anställd handböcker, organisationsscheman, instruktions manualer och särskilda förfaranden för olika operationer är exempel på formella organisationskommunikation. Alla dessa påverkas av vilken typ av informell kommunikation finns inom organisationen--nedåt, uppåt eller horisontell.