mynewspapers.net

Ogräsbekämpning av krypande Bell blommor

Ogräsbekämpning av krypande Bell blommor


Smygande bellflower är, Campanula rapunculoides, en blommande ogräs som växer i hela USA. Anläggningen tar över gräsmattor genom att sprida under jord som det sprider frön ovan jord. Kontrollera detta ogräs med odling och herbiciden ansökan.

Funktioner

Smygande bellflower är prydnadsväxt gått vilda. Planterade för dess blå och lila klockformade blommor, den aggressiva krypande växten sätter rötter i hela en gräsmatta, golfbanan eller park och groddar tät blad som tränger ut gräs. En växt kan producera tusentals frön under en säsong.

Odling

Gräva ut smygande bellflower kräver att ta bort anläggningen, grunda rötter och djupare köttiga, knöl-liknande rötter. Om du inte tar bort de djupare rötterna, växer anläggningen tillbaka. Fullständig borttagning innebär att gräva ner minst 6 inches från fabrik och flera inches runt anläggningen för att få alla rötter.

Ogräsmedel

Beteshagarna bekämpningsmedel märkta för krypande bellflower är delvis effektivt. Härdiga ogräs motstår många herbicider eller kräver upprepade ansökningar. Tillämpa beteshagarna bekämpningsmedel i sen vår eller tidig höst, upprepa varje vecka som ny tillväxt visas. Ogräsbekämpningsmedel innehållande dikamba är effektiva, men du måste tillämpa det noga, eftersom denna herbicid kan skada närliggande växter.