mynewspapers.net

Nasal Cancer hos hundar

Nasal Cancer hos hundar


Cancer i näsan hos hundar är ganska sällsynt, cirka 2,5 procent av Hundarnas tumörer, enligt Merk veterinärmedicinska handboken. Men säger denna form av cancer inte ska underskattas eftersom cirka 80 procent av dessa cancerformer är maligna, Merk.

Förekomsten

Nasal cancer har rapporterats vara högre hos manliga hundar än honorna. Ålder för diagnos är i allmänhet runt 10 och ett halvt år gammal. Hundar med lång trynen är predisponerade.

Symtom

Skyltar som eventuellt anger nasal cancer är kronisk nasal ansvarsfrihet, näsblod nysningar, svårigheten andning förlust av lukt, och, eftersom sjukdomen fortskrider, facial missbildning. Andra komplikationer kan uppstå om cancern är tillåtet att sprida sig till närliggande vävnader.

Diagnosen

Efter att utesluta andra tillstånd och har hunden genomgå en CAT scan, kan veterinärer misstänker nasal cancer baserat på deras resultat. En definitiv diagnos kan erhållas genom att utföra en biopsi av tumören vävnad.

Behandling

Behandling av valet för näsa cancer hos hundar är vanligen strålbehandling. Denna form av behandling har i slutändan visat störst resultat i överlevnad tajmar.

Prognos

Veterinär praktiken nyheter rapporter som inte behandlas, hundar med näsan cancer dör inom två till sju månader efter diagnos. En andra sidan hundar som genomgår strålbehandling kan allmänt överleva från åtta till 25 månader.