mynewspapers.net

När ska man plantera Clover frön

När ska man plantera Clover frön


Klöver är en typ av växt som uppfyller ett antal roller i gårdar och odlingar. Denna lilla växt förbättrar halter i jord och skyddar mot jorderosion. Clover kommer i en mängd olika typer, färger och storlekar. Plantera clover frön vid rätt tid kommer att bidra till en sund tillväxt av denna gröna baljväxter.

Egenskaper

Klöver är en typ av baljväxter som har sitt ursprung i sydvästra mindre Asien och sydöstra Europa. De vanligaste typerna av klöver i Förenta staterna är vitklöver, sötväppling, Ladino clover och Rödklöver. Holländska klöver är ett annat namn för vitklöver. Vitklöver sorter varierar i storlek och föredrar jordar med pH-nivåer över 5.5, medan andra sorter trivs i mer sura jordar. Clover kommer i ettåriga, tvååriga och fleråriga sorter. Många klöver som växer som perenner i varma, södra staterna tenderar att växa som ettåriga i svalare klimat.

Användningsområden

Klöver är en viktig betesmark baljväxter i växtodlingen. Bönderna ofta lägga till klöver utsäde orchardgrass, rajgräs och tall svingel utsäde för tillväxt som ett foder gröda. Klöver tillför kväve till jorden, hjälper till att stabilisera fuktig jord, ger mat för djurlivet och skyddar mot vattnets erosion. När planterade med gräsmatta gräs, klöver hjälper att skapa en snabb marktäckande, bidrar till att isolera marken och minska avdunstningen som gräs frön växa och mogna. När planterade med aggressiva varianter av gräsmatta gräs, kan klöver växter försvinna eftersom gräset sprider sig och tar över gräsmattan.

Plantering tid

Den bästa tiden att plantera clover utsäde är på våren. De flesta clover frön kräver jord temperaturer över 15.6 grader för god grobarhet. Beroende på din specifika klimat, mars till maj är i allmänhet de bästa månaderna att frö klöver som en del av en täcka jordbruksproduktion eller som markarbete marktäckare. Plantering för tidigt utsätter frön för frysning temperatur, medan plantering för sent kan orsaka växt förlust på grund av överskottsvärme.

Överväganden

Våren är den bästa tiden att plantera clover frö, är det också den regnigaste tid på många områden i USA. Ljus nederbörd kan uppmuntra hälsosam clover grobarhet, men plantera fröna i blöt jord kan öka markens klumpar, ett tillstånd som avskräcker en sund tillväxt av rötter och även absorption av vatten. Väntar på att plantera tills blöt jord torkar hjälper skydda mot mark klumpar.