mynewspapers.net

Nackdelarna med radiografi

Nackdelarna med radiografi


Radiografi är praxis att använda strålning för att ta bilder av den inre kroppen för att diagnos och behandling. Röntgen analyseras och används för att upptäcka sjukdomar i skelettet. Röntgen kan också upptäcka sjukdomen i mjukdelar i kroppen. Det finns fördelar och fördelar för radiografi, finns det tre huvudsakliga nackdelar det vanliga förfarandet. Vissa cancerformer, reproduktiv hälsa problemen, allergiska reaktioner mot Barium och frekvent exponering i radiologiska tekniker och radiologiska tekniker, är de största nackdelarna.

Cancer

Den största nackdelen med radiologi är att det utnyttjar strålning. Exponering för strålning kan orsaka cancer och andra hälsofrågor. Bevisat cancerframkallande, joniska strålning är högfrekventa form av strålning. Enligt en artikel i tillämpas yrkeshygien, kan även kemikalier som används för att utarbeta x-ray filmer vara farligt. Enligt American Cancer Society, har strålning kopplats till sköldkörtelcancer, lungcancer, hudcancer, magcancer, multipelt myelom och bröstcancer.

Barium

Barium, en kemikalie som används i x-ray diagnostiskt arbete, kan ge en person som genomgår radiografi testning. Används som ett sulfat, injiceras metalliskt ämne i kroppen där vissa typer av röntgen tas. Barium används i samma form för radiografi, som det används i färg och glas att göra. Enligt Los Alamos National Laboratory kemi Division hemsida, kan barium orsaka anafylaxi, en allergisk reaktion som kan leda till koma eller död.

Reproduktiv hälsa

Radiografi har kopplats till sterilitet. Enligt en abstrakt på en studie som publicerades av USA National Library of Medicine, var manliga radiografipersonalen betydligt på en högre risk för reproduktiv hälsa problem. En högre frekvens av missfall rapporterades bland kvinnor som samarbetar med de manliga radiografipersonalen i studien. Fortfarande var födelser, medfödda missbildningar och infertilitet också högre bland gruppen röntgenskötare.