mynewspapers.net

Myggbekämpning för dammar & fontäner

Myggbekämpning för dammar & fontäner


Omogna myggorna utvecklas i stående vattensamlingar såsom dammar. Samtidigt en fontän hjälper flytta vatten och minskar risken för myggor häckar i din damm, kan flera andra tekniker styra en mygga angrepp i din damm.

Rengöring

Mygga ägg ta dig tid att utvecklas till vuxna. Byta vatten i din damm och fontän två gånger i veckan förhindrar någon mygga ägg från att fullt ut utveckla, minskning av antalet vuxna mygg i området.

Insektsmedel

Insekticider också effektivt döda myggor, men många av dem kan påverka andra organismer i dammar och fontäner. En naturlig bakterie, Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), infekterar och dödar endast insektslarver. BKB levereras i block som du kan flyta i dammar och fontäner.

Fisk

Vissa fiskar äter mygglarver och döda effektivt myggor i dammar och fontäner. Dessa inkluderar guldfisk och mygga fisk (Gambusia). Minimera backarna i din damm kan dessa fiskar att nå varje del av dammen och hjälper dem att äta mer mygg.