mynewspapers.net

Monteringsanvisningar för en Rhode Gear cykel Rack

Monteringsanvisningar för en Rhode Gear cykel Rack


Montera ett cykelställ är något som bör göras noggrant och genom att följa instruktionerna. Cykelställ används för att transportera en cykel från en plats till en annan, utan att behöva lägga cykeln i ett fordon eller baksidan av en lastbil. När ett cykelställ monteras på lämpligt sätt, kan en cykel lätt bifogas och transporteras.

Instruktioner

• Skruva loss den gula ratten genom att släppa de hävstänger för att flytta de övre och undre ramarna.

• Håll bäraren mot baksidan av bilen för att flytta ramar som passar. Den undre ramen bör ställa på nummerskylten. Nära gula spaken och flytta reglaget till rätt plats.

• Bifoga de övre krokarna till den ledande kanten på lucka eller boot. Bifoga de lägre krokarna med kort nylonband på nedre kanten av boot eller kläcka.

• Flytta sidan krokarna vid sidan av stöveln eller kläcka locket.

• Använd båda händerna för att dra åt den sida, nedre och övre remmar.

• Öppna en hub spaken samtidigt för att justera bärare armarna. Kontrollera att transportören vapen är lite högre än horisontella. Kontrollera att racket är säkert och kommer inte att flytta.