mynewspapers.net

Mobil Mast Information

Mobil Mast Information


Mobila enheter, som mobiltelefoner, används för trådlös kommunikation och kräver signaler att fungera. En mobil mast hjälper aktiverar mobiltelefoner ta emot och skicka dessa signaler.

Definition

En mobil mast, även kallad en mobilmast eller cell webbplats, är utrustning för att underlätta trådlös kommunikation mellan användaren utrustning (UE) i en abonnent nätverk. En mobiltelefon är ett exempel på en UE-enhet.

Funktion

En mobil mast underlättar signal radiosändningar inom ett nätverk. Ett nätverk består av celler, eller specifika landar områden. Varje cell i nätverket är betjänas av en eller flera mobila masterna. En mobil mast kan kopplas till en byggnad tak eller det kan vara dedikerad tower.

Processen

En mobil mast bestå av enheter, som en förstärkare, en antenn för signalmottagning och en transceiver enhet. Sändtagaren sänder cellulära signaler mellan mobila enheter, och även mellan basstationen controller och mobila enheter. Basstationen styrenhet hanterar signal- och trafikledningssystem via ett nätverk byta delsystem.