mynewspapers.net

Min tvättmaskin roper inte kommer att snurra

Min tvättmaskin roper inte kommer att snurra


Om en Roper tvättmaskin inte kommer att snurra under spin cykel, snabbt fastställa orsaken till problemet genom felsökning. Några mindre frågor förhindra att maskinen spinning under spin cykel. Ringa en tekniker kräver betalning för ett servicebesök, som kan vara dyra. Identifiera orsaken och göra mindre justeringar eller reparationer hemma och undvika ett servicesamtal.

Instruktioner

• Stäng locket på tvättmaskinen. Av säkerhetsskäl inträffar spinning inte när locket är öppet.

• Kontrollera dräneringsslangen. Ta bort träskor i slangen. Mät avståndet mellan golvet och avloppet. Den bör inte överstiga 96 inches. Om dräneringsslangen är mer än 96 inches från golvet, om det enligt tillverkarens monteringsanvisning.

• Bestäm om överdriven låglöddrande inträffar under tvättcykeln. Använd rätt mängd tvättmedel. Använda mindre tvättmedel i mjukt vatten.

• Kräver en kvalificerad servicetekniker att inspektera tvättmaskinen om tvättmaskinen fortfarande inte snurra när du har följt dessa steg.