mynewspapers.net

Min Kenmore fönster Air Conditioner är inte kyla

Min Kenmore fönster Air Conditioner är inte kyla


Om din Kenmore luftkonditionering inte är blåser kall luft, kan orsaken till problemet variera från felaktiga inställningar till en smutsig enhet. Ringa en professionell kan vara mycket dyrt och onödigt om alla din luftkonditionering behöver är en ny plats eller en ordentlig rengöring.

Grundläggande problem

Innan frukta värst, kontrollera temperaturen enheten är inställd på. Om detta antal är högre än den faktiska omgivande temperaturen i rummet, kommer att luftkonditioneringen inte blåsa kall luft. Kontrollera också att luftkonditioneringen inte är monterad på en plats där den får direkt solljus eftersom som kan värma enheten.

Smutsig enhet

En oren enhet kan leda till en brist på kall luft. Kolla kondensorbatteri på utsidan av din enhet för damm och skräp. Om det är igensatt, kommer det inte fungera korrekt. Använda borsttillbehöret på ett vakuum för att rensa.

Efterlyser hjälp

Om du har kontrollerat temperaturerna och rensas ut filter och kondensor spolen, är det troligt att behöver din luftkonditionering service. Kontakta din lokala Sears att tala med en tekniker.