mynewspapers.net

Metacam användning i katter

Metacam användning i katter


Metacam är varumärket för meloxikam, ett läkemedel ordineras ofta som ett smärtstillande medel för katter. Medan den ger kraftfull smärtlindring, kan Metacam ha allvarliga biverkningar hos katter.

Anti-inflammatorisk

Metacam är en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) liknar acetylsalicylsyra och ibuprofen. Det hämmar COX-2, ett enzym som genererar föreningar som bidrar till inflammation och smärta.

Användning i katter

Metacam används för att lindra smärtan av artrit och cancer. Det ges också till katter för postoperativ smärta.

Off Label användning

Den amerikanska Food and Drug Administration har godkänt Metacam som en engångsavgift subkutan injektion för katter. Men är det lagligt för veterinärer att använda orala suspensionen off label för katter som lider av kronisk smärta.

Vanliga biverkningar

De vanligaste biverkningarna av Metacam i katter är viktminskning, näsblödningar, illamående, kräkningar och diarré.

Njursvikt

I sällsynta fall, Metacam kan orsaka magsår, inre blödningar och låg blod leverans till njurarna, vilket leder till njursvikt och död. Leversjukdom är en annan sällsynt biverkan hos katter behandlade med Metacam.

Kontraindikationer

Metacam bör användas med försiktighet hos katter med lever-, njur- eller hjärtsjukdom.