mynewspapers.net

Måste man vara högt för att vara en Ballerina?

Måste man vara högt för att vara en Ballerina?


Eftersom den fysiska kroppen är det primära sättet att uttrycka sin konst, hålls dansarnas kroppar till en hög standard. Dessa rigida krav har varit källan till viss kontrovers om åren som ballerinor har gått till extrema och ibland ohälsosamma åtgärder för att upprätthålla en tunna kropp. De flesta balett företag har höjd krav också, även om dessa normer inte är så smala och strikt verkställas som finns inom.

Fördelarna med Petite ballerinor

Balett kräver grace och precision, samt möjligheten att köra ett steg rent; extra vikt ses ofta som ett hinder för detta. En ytterligare aspekt är att koreografi ofta kräver en ballerina lyftas av en manlig dansare. För mycket övervikt kan leda till skador i denna situation för både den manliga dansaren och ballerinan som lyfts. En dansare som är en förkortning av resning kan ha en fördel i att vara lättare att lyfta. Dessutom är kortare ballerinor mer sannolikt att vara mindre än sina manliga partners, en fördel eftersom baletter ofta framställa konventionella relationer, som prins och prinsessa, där mannen kan förväntas vara längre.

Vikten av enhetlighet

Ibland är inte en dansgruppen söker dansare med en viss höjd men snarare en dansare som kommer att vara samma ungefärliga höjden som resten av företaget. Baletter införliva koreografi som kräver dansare till att uppradade i rad och en dansare som är 4 fot lång skulle inte fungera lika bra estetiskt med ett företag som huvudsakligen består av dansare som är över 5 fot 5 tum lång.

Höjd och kön

Manliga balettdansörer är högre än deras kvinnliga partner i allmänhet, på grund av de roller de skildrar, även om en direktör kan göra ett konstnärligt val att kasta en prinsessa som är längre prinsen. Undantag från konventionella höjd standarder görs om dansaren är begåvad nog. På 5 fot 7, Mikhail Baryshnikov ansågs kort att dansa manliga leder, men han är fortfarande en av de största balettdansörer genom tiderna.

Höjd krav i Europa

Även om det finns i allmänhet en större variation av dansarens höjder i amerikanska företag, européerna hålla sig till en mer enhetlig standard. Lägsta är höjd för en kvinna 5 fot 4, medan det för en manlig dansare är 5 fot 10.