mynewspapers.net

Luftföroreningars inverkan på hälsa och miljö

Luftföroreningars inverkan på hälsa och miljö


Du kanske inte inser det, men luftföroreningar påverkar din vardagliga världen, orsakar allvarliga miljöskador. Luftföroreningar finns i flera former, från utsläppen från bilen till utsläpp från kraftverk till partiklar föroreningar från bränder och vedeldade eldstäder. Eftersom det är mobil, är det nästan omöjligt att undkomma dess effekter. Dock kan förstå effekterna hjälpa dig att fatta bra beslut när det gäller dina egna bidrag till luftföroreningar.

Räckvidd

Tyvärr, effekterna av luftföroreningar är inte begränsade till dålig luftkvalitet. Luftföroreningar som indirekt orsakar förorening av vatten och mark. Fukt i luften kombinerar med giftiga utsläpp, skapa förorenade nederbörd. Denna sura regnet försurar sedan ytvatten som sjöar samt jordar. Med tiden bygger surheten i mark och vatten, så småningom bli ekologiska döda zoner som kan stödja varken djur eller växter.

Växthusgaser och ozon

Utsläppen av växthusgaser har bidragit till den så kallade växthuseffekten. Dessa gaser fälla strålningsvärme på jordens yta, orsakar temperaturen att stiga. Utsläppen också skapa ozon, som har djupgående effekter på växter. Växter att genomföra gasautbytet genom porer kallade stomata på sina blad. En 2005 studie publicerad i tidskriften cellulära och molekylära livsvetenskaper hittade att ozon minskar storleken på stomata, att kompromissa en växtens förmåga att få koldioxid, viktig för produktion av livsmedel och energi. Ytterligare, giftiga utsläpp har kopplats till minskad skördarna, som rapporterats i en studie 2004 i encyklopedien av Plant och Crop Science.

Klimatförändringar

Klimatförändringar utgör ett av de största negativa effekterna av luftföroreningar på miljön. Utsläppen av koldioxid har ökat globalt sedan den industriella revolutionen, med totala utsläppen ökar 17 procent från 1990 till 2007, enligt rapporten 2010 femte Climate Action. Denna ökning sammanfaller med en ökning av havsförsurning. Som haven blir surare, lider marint liv av en minskande oförmåga att bygga skal och skelett. Korallreven och de organismer som är beroende av dem hälsa hotas också.

Hälsoeffekter

Luftföroreningar kan ha både kortsiktiga och långsiktiga effekter på människors hälsa. Ofta uppstår effekter med det respiratoriska systemet. Luftföroreningar kan irritera vävnaderna och membran av detta system. Långvarig exponering kan minska lungkapacitet och förvärra existerande tillstånd såsom astma. Barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar löper den största risken.

Bränsleförbrukning och människors hälsa

De flesta människor tenderar att skylla industrin för utbredd luftföroreningar. Fossila utsläpp från bilar kan potentiellt dock orsaka allvarliga mänskliga hälsoproblem. En 2010 studera länkade auto utsläpp och åderförkalkning eller åderförkalkning. Effekten var störst i de som bor i inom 100 meter från motorvägar. Detta faktum höjer risken för hjärtattack och stroke dödsfall.