mynewspapers.net

Löpband utbildning för löpareKörs på ett löpband är ett smart alternativ till att köra utomhus. Löpband användare behöver inte redogöra för väderförhållanden, kan undvika alltför hårda ytor och gropar och kan välja exakt hastighet och, om tillämpligt, lutning vinkeln på motion ytan. Användare på alla nivåer i fitness kan få i en bra träning i bara en halvtimme per session, att främja viktminskning, bättre hjärt-och kärlhälsa och känsla av välbefinnande som medföljer aerob träning. Fråga din läkare innan du påbörjar detta eller något träningsprogram.

Lätt träning funktioner

För dem som bara startar en övning program eller återvänder efter en lång paus, är det tillrådligt att börja försiktigt. Börja genom att gå på ett mycket behagligt tempo - 2,0-2,5 miles per timme är perfekt - och upprätthålla detta för fem minuter att värma upp hjärtat och lungorna samt benmusklerna. Luta inte bältet i detta skede. Efter denna uppvärmning, öka hastigheten på bältet till 4.0 till 6.0 km/h, beroende på vad som känns som en "light" körning. Hålla detta upp sex minuter och sedan minska bälte hastigheten till 2.0 till 2,5 km/h i en minut. Upprepa detta två gånger och sedan göra en "cool-down" promenad identisk med uppvärmning.

Mellanliggande utbildning funktioner

Om du är måttligt frisk och har kört i flera veckor eller månader, är detta verk för dig. Börja med en rask tre till fem - minuters promenad och sedan öka hastigheten på löpbandet till vad ger en bekväm jogging takt - någonstans från 5,0 till 7.0 miles per timme i de flesta fall. Upprätthålla detta i 10 minuter, och sedan öka hastigheten på bältet av 0,5 till 1,0 MPH. bevara detta i 10 minuter, öka hastigheten av 0,5 till 1,0 km/h igen och underhåll för ytterligare fem minuter innan minska hastigheten med uppvärmning och "kyla" för två till tre minuter. I slutet ska du andas bara hårt nog för att göra samtala svårt men inte omöjligt.

Avancerad utbildning funktioner

Avancerad träning är för dem som är lämpliga från regelbundna kör flera gånger i veckan under en period av flera månader eller längre. Börja med en två - till tre-minuters uppvärmning promenad i rask takt och sedan jogga i fem minuter i lätt takt med bältet inte benägen. Efter fem minuter, incline bältet till 2,0 grader och kör i fem minuter. I slutet av denna period öka hastigheten av 1.0 MPH och håll detta i 10 minuter. Slutligen höja bältet till 3.0 grader utan att ändra hastigheten och kör i fem minuter innan sänka bältet till nivå och minskar sin hastighet som används i warm-up. Göra en två - till tre-minuters nedkylningen promenad denna hastighet. Bara under de senaste fem till sju minuterna av rinnande portion bör du känner verkligen beskattas.

Missuppfattningar

Det föreslås ofta som körs på ett löpband är något sämre än gör sådan övning utanför - att det är inte "riktiga" kör. Denna inställning kan förankras i den förhärskande idén att trotsa elementen eller "att vara ett med naturen" är integrerad aspekter av den löpande erfarenheten, men det helt enkelt inte bekräftas av resultaten och de subjektiva rapporterna som både kör utanför och anställa löpband ibland.

Varning

Placera inte baksidan av löpband för nära en vägg eller annan fara ifall du ramlar av ryggen under ett träningspass. Även om bara starta ett program för motion, säkra clearance från en läkare. Om du använder en maskin som du äger själv, har bältet servad - t ex kalibreras eller ersatt - minst en gång vartannat år eller 2 000 miles, som felaktigheter i mätningar kan annars leda.